Facebook a punkty zwrotne na rynku czyli krótki przegląd historii po wyparowaniu 120mld USD

Podczas wczorajszej sesji kapitalizacja rynokwa spółki Facebook spadła o prawie 120 mld USD i jest to już czwarta w tym roku sięgająca kilkadziesięciu miliardów dolarów  jednodniowa przecena pojedyńczej spółki w USA. Posiłkując się dotychczasowymi „osiągnięciami” niedźwiedzi, tak wielkie deprecajcje zdarzały się podczas okresów szczytowych hossy czy też w rozpędzających się bessach datowanych na 2000.r.  i 2007.r. Nakładając na wykres DJIA dane zaprezentowane przez portal FactSet, należałoby poważnie zastanowić się, na jakim etapie znajduje się obecnie hossa w USA.

 

Rysunek 1. DJIA wykres miesięczny świecowy. Opracowanie własne na podstawie FactSet oraz www.stooq.pl

 

Na rysunku nr 1 można doszukać się pewnych samospełniających się prawidłowości, tzn. historycznie wysokie przeceny odbywają się po długotrwałych wzrostach i są skutkiem nadmiernego napływu kapitału do pojedńczej spółki. Niestety każda bessa spowodowana jest poprzdzającą ją hossą i gdyby nie pazerność kupujących nie pojawiałyby się okresy dekoniunktury giełdowej. Aby nie dać się złapać w szpony ursusów ważne jest, by w miarę szybko dostrzec na rynku sygnały przegrzania . Wiadomo jest, że pycha kroczy przed upadkiem, pytanie tylko, czy wczorajsza deprecjacja akcji Facebook jest upadkiem czy jedynie potknięciem? 

Rysunek 2. Wykres tygodniowy świecowy. Opracowanie własne na podstawie www.stooq.pl 

Facebook nadal porusza się wewnątrz kanału wzrostowego zatem sygnałów sprzedaży o wydźwięku długoterminowym jak na razie nie ma, jednakże jak dzisiaj Twitter także powtórzy losy swojego internetowego kolegi wówczas powstała po wczorajszym tąpnięciu skaza na jankeskim rynku akcji ma prawo przerodzić się w pęknięcie, przez które zacznie przesiąkać się kapitał skierowany do bardziej bezpiecznych segmentów rynków finansowych. 

Biorąc pod uwagę także to co dzieje się w bezpiecznej przystanii, w której Bondy testują dolne ograniczenie trzydziestoletniego kanału wzrsotowego, pojawia się ryzyko zmiany trendu na rynku długu. Lokalnie uwidoczniona została foramcja oG&R, której aktywacja (jak na razie sygnału jeszcze nie ma) jest na wyciągnięcie kilku sesji i w przypadku ewentualnego wybicia ostatnich ekstremów, pojawi się niebezpieczny dla rynków akcji sygnał kupna jankeskich papierów rządowych. 

Rysunek 3. US30Y Bond future . Wykres miesięczny świecowy.

 

Rysunek 4. US30Y Bond future . Wykres tygodniowy świecowy.

Należy pamiętać, że na tygodniowym wykresie US30Y widoczne są już inne sygnały typu BUY, zatem wystarczy iskra, aby obligacyjna rakieta ruszyła z miejsca napędzana akcyjnym paliwem…

Piotr Neidek