Hamowanie złota pod oporem

Obserwowany na początku tego tygodnia overlap zaczyna przeradzać się w mocniejszą korektę i do pojawienia się lokalnego overbalance brakuje już niewiele oczek. Luty ogólnie nie był słabym miesiącem dla złota, gdyż surowiec zaliczył nowe miesięczne maksima, jednakże końcowy bilans, spowodowany głównie wyprzedażą z tego tygodnia, okazał się niekorzystny dla byków. Na miesięcznym wykresie pojawiła się podażowa świeczka, której wydźwięk jak na razie jest negatywny i ma prawo stanowić zalążek spadowej fali.

Rysunek 1. Gold future. Wykres dzienny, świecowy. Opracowanie własne na podstawie stooq.pl.
Rysunek 2. Gold future. Wykres tygodniowy, świecowy. Opracowanie własne na podstawie stooq.pl.
Rysunek 3. Gold future. Wykres miesięczny, świecowy. Opracowanie własne na podstawie stooq.pl.

Dzienne wskaźniki impetu zachęcają do deprecjacji zaś przełamanie kilkumiesięcznej linii trendu wzrostowego nie sprzyja zwolennikom grania długich pozycji. Ciekawie prezentuje się sytuacja techniczna w średnim terminie, mianowicie na wykresie pojawiła się świeczka z długim, górnym cieniem i jeżeli ten tydzień zakończy się poniżej poniedziałkowego otwarcia, wówczas ukształtuje się formacja o podażowym wydźwięku. Pikanterii dodaje fakt, że lutowe maksimum wypadło w oporowej strefie, w której złoto wielokrotnie hamowało swój impet a trend zamieniał się na spadkowy. Wprawdzie nie można wykluczyć jeszcze jednego podejścia w kierunku 1350-1400USD, jednakże tego typu manewr w obecnej sytuacji ma prawo zakończyć się pułapką hossy i wygenerowaniem kilkumiesięcznego sygnału sprzedaży. To, co mogłoby zmienić Big Picture dla złota, to zamknięcie się tygodnia powyżej 1433USD, jednakże taki ruch wymaga przygotowania i utworzenia bazy np. na bieżących poziomach. Reasumując Analiza Techniczna w takich momentach jak obecnie ostrzega przed wykończeniem średnioterminowej aprecjacji i odpoczynkiem. Pod dyskusję należałoby poddać temat fraktalnego układu OABCDEFGH jaki w mniejszej skali pojawił się w ostatnich latach. Jak pokazuje historia, złoto w latach 1976 – 1996 wykonało podobny schemat i po fali oznaczonej jako H doszło do zejścia cen do podstawy całej korekty (E). Gdyby tego typu scenariusz miał się powtórzyć, wówczas Gold Future obrałoby kierunek na 1045USD, jednakże dzisiaj jest jeszcze trochę za wcześnie, aby podpisać się pod taką koncepcją. 

 

PN