Dwudwusetka czyli przykład tego, jak ważne w AT są średnie kroczące.

Wydarzenia z ostatnich dni należą do szczególnie interesujących dla wszystkich tych, którzy w swoich analizach wykorzystują długoterminowe średnie ruchome. Stosowanie takowych narzędzi na rynku walutowym ma ograniczone właściwości transakcyjne, gdyż trudno sobie wyobrazić, aby spokojnie siedzieć z otwartą pozycją do momentu uzyskania informacji nt. ceny zamknięcia tygodniowej świeczki. Nie oznacza to jednak, że bawienie się dwusetką na eurodolarze z góry skazane jest na porażkę analityczną czy też kapitałową.

W ostatnich dniach doszło zaatakowania oporowej strefy, na którą składają się EMA_w, MA200_w oraz MA200_d. Średnie te jak na razie przebywają powyżej EURUSD wskazując na zdecydowaną dominację niedźwiedzi a co za tym idzie zniechęcają do dalszych wzrostów. Z punktu widzenia AT kluczową wartością dla dalszych analiz będzie dzisiejsza cena zamknięcia, jednakże o wartości tej danej zadecydują najbliższe godziny handlu. Jak na razie dolar umacnia się względem euro zaś różnica pomiędzy ceną a MA200_w wynosi aż 0.109  oczek zaś w przypadku dziennej dwusetki 0.0853. Wprawdzie nie można wykluczyć wzrostu zmienności wraz z wejściem jankeskich graczy na rynek, jednakże wygląda na to, że także dzisiaj opór pozostanie niepokonany zaś gola do weekendowej szatni ponownie otrzymają zwolennicy grania długich pozycji.

Rysunek 1. EURUSD. Wykres dzienny świecowy. Opracowanie własne na podstawie stooq.pl
Rysunek 2. EURUSD. Wykres tygodniowy świecowy. Opracowanie własne na podstawie stooq.pl

Brak sił na wybicie strefy 1.133 – 1.143 oraz wyrysowanie czarnej świeczki na tygodniowym wykresie ma prawo okazać się zachętą do kontynuacji trendu spadkowego, w jakim porusza się eurodolar od drugiej połowy lutego’19.r. Na uwagę zasługuje poziom 1.144 mogący okazać się ważnym filtrem w przypadku wyprowadzenia wzrostowej kontry powyżej strefę oporową, o której mowa powyżej – o ile tylko walutowym bykom starczy na to sił. Jak na razie właściwości magnetyczne posiada pułap 1.034 i chociaż brakuje klarownych formacji, na bazie których tego typu scenariusz mógłby się rozwinąć w kolejnych miesiącach, to jednak układ ekstremów w 2018 i 2019 preferuje ursusy.

Konkluzja? Gdyby nie fakt, że od kilkunastu tygodni EURUSD broni się nad 61.8% zniesienia hossy’17.r. wnioski byłyby stricte negatywne, jednakże nie można wykluczyć iż eurodolar podejmie jeszcze jedną próbę wybicia oporowej strefy oznaczonej jako MA200_d_w. I właśnie to oznaczenie stanowi pretekst do pochylenia się nad wykresem ww. crossu i poświęcenia mu więcej czasu w najbliższych tygodniach – w końcu rzadako ceny są tak blisko tych dwóch średnich jednocześnie… 

 

PN