FAKE – i co dalej?

Pułapki hossy jak i bessy są to takie sytuacje, w ramach których wydaje nam się, że wiemy jak zachowa się dalej rynek, jednakże zamiast realizacji obstawianego scenariusza dochodzi do zmiany trendu o 180 stopni.

Wybijanie oporów, łamanie kluczowych wsparć, przebijanie linii trendu, naruszanie średnich i takie tam – wszystko to stanowi źródło błędnych decyzji i nerwowych ruchów. Odpalanie stop lossów akceleruje zmienność, która znacząco zwiększa ryzyko związane z ponownym zajmowaniem pozycji i ustawieniem właściwych SL. Zwiększona amplituda wahań z jednej strony to szansa na ponadnormatywne dochody, z drugiej zaś stwarza barierę wejścia dla tych, którzy nie akceptują zwiększonego ryzyka. Reasumując pułapki są po to, aby doszło do pojawienia się nowych swingów, przewietrzenia karnetu czy też do swoistego katharsis, na bazie którego zradza się nowe życie na wykresie. 

Rysunek 1. EURPLN wykres tygodniowy świecowy. Opracowanie własne.

Obecnie przykładem pułapki bessy może okazać się zeszłotygodniowe przełamanie wsparcia przez EURPLN, mocne zejście na nowe minima i szybki powrót crossu nad wcześniejsze poziomy obrony.  Na wykresie tygodniowym utworzyła się biała świeczka z długim, dolnym cieniem co stanowi techniczną zachętę  do wyprowadzenia wzrostowej kontry.

Rysunek 2. EURPLN wykres dzienny świecowy. Opracowanie własne.

Pożywką dla byków może okazać się dzienny układ kresek, gdzie uformowała się klasyczna formacja oG&R, której aktywacja z podręcznikowego punktu widzenia powinna nastąpić w momencie przełamania oporu 4.248. Zabezpieczeniem potencjalnego sygnału jest podstawa zainicjowanego swingu czyli na chwilę obecną jest to poziom 4.227. Za wcześnie jest jeszcze na to, aby szacować ewentualny zasięg, gdyż przedmiotem obecnych rozważań jest układ FAKE, jaki wyrysował się na wykresie EURPLN.

Rysunek 3. PLN Index wykres dzienny świecowy. Opracowanie własne.

Co ciekawe pułapka bessy w wykonaniu euro pokrywa się z sygnałami widocznymi na wykresie PLN_Index, gdzie można doszukać się podwójnego szczytu, SELL by MA200_d oraz rozpoczętego testu linii trendu poprowadzonej po dwóch kluczowych minimach. Wprawdzie wrześniowe jak i listopadowe denka z 2019.r. nie są zbyt wiarygodnym punktem odniesienia dla trendu, to jednak prosta kreska poprowadzona po ww. ekstremach ma prawo być odczuwalna przez EURPLN.

Konkluzja zatem jest na korzyść układu FAKE jaki prawdopodobnie pojawił się na wykresie EURPLN a jeżeli do tego dołoży się wykres eurodolara, gdzie także sytuacja zaczyna się klarować, wówczas temat pułapki może okazać się tematem dosyć czytelnym. Chyba że, pojawi się pułapka w pułapce, ale to już temat na inną okazję…

PN

 

Wykresy opracowane na podstawie danych mStatica oraz stooq.pl