Nadkruszone wsparcie na złocie – co dalej?

1800USD zostało naruszone i chociaż dzisiejsze notowania złota są już powyżej tego poziomu, to jednak niesmak pozostał. Strona popytowa pokazała swoje słabe strony, które mogą zostać wykorzystane przez zwolenników grania krórkich pozycji, chyba że ostatnie wydarzenia stanowią część większego planu, w którym celem pozostaje strefa 2500USD. 

Utarło się przekonanie, że do wysokości 1800USD złoto jest bezpieczne i dopóki dzienne close wypada powyżej tego poziomu, dopóty przewagę nadal mają byki. Jak to jednak bywa, okrągłe poziomy są dobre dla wszystkich tych, którzy nie mają przed oczami codziennych wykresów i jedynie szukają czytelnego punktu odniesienia ułatwiającego śledzenie aktualnych trendów. Z punktu widzenia AT to już samo zamknięcie tygodnia poniżej  1882USD stanowiło ostrzeżenie o słabnącym popycie i możliwych niekorzystnych zmianach.

Rysunek 1. Wykres liniowy, tygodniowy. Opracowanie własne na podstawie stooq.pl

Natomiast posiłkując się dziennym wykresem liniowym sytuacja techniczna wygląda nieco lepiej niż można byłoby się spodziewać po suchych liczbach. Na uwagę zasługują dwie kwestie: Po pierwsze długość ostatniej, spadkowej fali jest zbieżna z korektą, jaka miała miejsce w okresie styczeń-sierpień 2018r. Po drugie bieżące ceny pokrywają się z dzienną dwusetką, co dodatkowo wspiera proces obronny a tym samym za wcześnie jest na stawianie krzyżyka na bykach. Dodatkowo wzmocnił się kanał, którego dolne ograniczenie także stanowi jeden z ważniejszych argumentów za odbiciem.

 Rysunek 2. Wykres liniowy, dzienny. Opracowanie własne na podstawie stooq.pl

Analiza świeczek pokazuje przewagę podaży i aby doszło do zneutralizowania ostatnich sygnałów sprzedaży, w tym tygodniu złoto musiałoby wybić 1876.16. Niespełnienie tego warunku nie jest obligatoryjne dla nowej fali hossy, niemniej jednak pomogłoby zamknąć temat korekty, która zdaje się bardziej psaswać, niż słówo impuls, do opisania ostatniej deprecjacji. Trójfalowa zniżka, równość fal korekcyjnych oraz utrzymanie trendu wzrostowego nadal sprzyja bykom, jednakże dla wszystkich zwolenników prostych analiz, to ww. spostrzeżenia można zamknąć w jeden wyraz: 1800USD. I dopóki złoto jest wyżej, dopóyty jest OK.

 Rysunek 3. Wykres tygodniowy, świecowy. Opracowanie własne na podstawie stooq.pl

 

A czy jest to dobry moment na kupno jednej sztabki już teraz pod choinkę okaże się w kolejnych miesiącach, jednakże w przypadku kontynuacji hossy to formacja flagi wskazuje nawet na 2500USD. I co Ty na to Św. Mikołaju?

Rysunek 4. Formacja flagi. Wykres tygodniowy, świecowy. Opracowanie własne na podstawie stooq.pl

 

PN