Cień prawdę powie…

Cień zazwyczaj kojarzy się z formacjami świecowymi. Są one źródłem wielu cennych informacji. Istnieje jeszcze inna interpretacja słowa cień na rynkach finansowych. A dokładniej na wykresach instrumentów finansowych. Mowa o wskaźnikach impetu czy też średnich kroczących, podążających za zmianą ceny. Dzisiaj na warsztat trafi klasyczny wskaźnik RSI, jednakże interwałem nie będzie godzina ani dzień, tylko tydzień. Wystarczy jedno spojrzenie i wnioski nasuwają się same.

DAX jest o krok od zdobycia historycznych szczytów. CAC40 już od jakiegoś czasu przebywa nad historycznym sufitem tworząc nowe maksima. Jednakże niemiecki indeks czterdziestu największych spółek pozostaje poniżej oporu. A każda sesja odpoczynku generuje obawy, czy bykom z Deutsche Boerse uda się pokonać 16.3k.

Rysunek 1. DAX wykres tygodniowy, świecowy. Opracowanie własne na podstawie stooq.pl.

Formacje świecowe jak na razie pozostają w korzystnym układzie dla byków. Kluczowe opory wg Price Action czy Fibonacciego, zostały pokonane. Droga na szczyty pozostaje otwarta. Ale jednak DAX nie chce rosnąć. Gdzie może tkwić problem? Z punktu klasycznej analizy technicznej odpowiedzi należałoby szukać wykorzystując dostępne narzędzia jak średnie kroczące, oscylatory, formacje liniowe, świeczki, eWAVE etc. Jednym z najbardziej pomocnych wskaźników jest RSI. O genezie jego powstania jak i funkcjonalności nie trzeba się rozpisywać. Należy jednak przypomnieć sobie, że na wykresie ww. indykatora często pojawiają się klasyczne formacje jak klin, podwójne dna/szczyty i formacje G&R. I właśnie jedna z nich nabiera kształtów.

Rysunek 2. DAX wykres tygodniowy, świecowy. Opracowanie własne na podstawie stooq.pl.

Cień, jaki rzuca DAX na dolną część wykresu może okazać się pomocny w odpowiedzi na pytanie, co jest grane na Deutsche Boerse? Kwietniowy szczyt zrobiony przez DAX nie znajduje potwierdzenia w postaci nowych maksimów RSI. Tutaj pojawia się klasyczna negatywna dywergencja, ale z tą różnicą, że odczyt w okolicy 63punktów miał już miejsce (62.5pkt) w grudniu 2022r. Wówczas pojawiło się lokalne przesilenie i rynek zrobił krok w tył. Następnie w marcu 2023r. nowy, roczny szczyt i ponownie krok w tył. A dzisiaj DAX jest już wyżej, ale analiza jego cienia wskazuje na słabnący popyt. Na wykresie RSI formuje się prawe ramię G&R. Formacja ta jeszcze nie powstała i możliwa jest dalsza zwyżka. Wystarczy mocniejsza kontra byków i problem z G&R znika. A co, jeśli zacznie się korekta, o której przestrzega klin?

Warto zatem prześledzić, jak kiedyś rynek nad Mennem zachowywał się po wyrysowaniu się formacji G&R na tygodniowym wskaźniku RSI. Daleko nie trzeba było szukać – ostatnim razem taka struktura pojawiła się tuż przed lutowym krachem w 2020r. (rysunek 2). Także bessa (rysunek 3) zapoczątkowana w 2007r. została poprzedzona formacją G&R na wykresie RSI. Nie zawsze jednak skutki uformowania się ww. struktury są tak druzgocące dla rynku. W 2004r. zamiast tąpnięcia doszło jedynie do wydłużenia korekty w czasie na kolejne 6 miesięcy (rysunek 3).

Rysunek 3. DAX wykres tygodniowy, świecowy. Opracowanie własne na podstawie stooq.pl.

Także w 1991r. (rysunek 4) G&R nie wyrządziła drastycznych szkód. Kilka miesięcy korekty i po sprawie. Nieco inaczej przebiegła korekta w 1994r., kiedy to mieszanka podażowych formacji zatrzymała hossę na 20 miesięcy.

Rysunek 4. DAX wykres tygodniowy, świecowy. Opracowanie własne na podstawie stooq.pl.

Zgodnie z zasadą zmienności, nie każda korekta wygląda tak samo, a wręcz powinna przebiegać w odmienny sposób. Lata ’86-‘87r. (rysunek 5) obfitowały zarówno w płaskowyż jak i krach na rynkach akcji. Ten niekorzystny dla akcjonariuszy okres został poprzedzony formacją G&R na tygodniowym wykresie RSI.

Rysunek 5. DAX wykres tygodniowy, świecowy. Opracowanie własne na podstawie stooq.pl.

Cofając się jeszcze dalej w zamierzchłe czasy rynku kapitałowego na Deutsche Boerse, można znaleźć wiele innych podobieństw. Np. kiedy to cień rzucany przez DAX w 1968r. (rysunek 6) poprzedził wielomiesięczny horyzont zakończony mocną przeceną. Akcyjnym bykom zajęło trochę czasu, aby wrócić powyżej poziomów sprzed momentu uformowania się G&R.

Rysunek 6. DAX wykres tygodniowy, świecowy. Opracowanie własne na podstawie stooq.pl.

Nie można zapomnieć o siostrze bliźniaczce ww. formacji. Mowa o odwróconej głowie z ramionami. Struktura oG&R pojawiła się na RSI w 1966r. (rysunek powyżej) czyli tuż przed silną zwyżką (100%) w kolejnych kwartałach. Zanim DAX przekonał inwestorów do tego, że bessa się zakończyła, RSI dawno już był na wzrostowej ścieżce.

Każdy podanych powyżej przykładów pokazuje, że kiedy na tygodniowym RSI aktywowana jest ww. formacja, DAX prawdopodobnie będzie miał problem z kontynuacją wzrostów. Niekoniecznie musi nastąpić krach czy też mocniejsza przecena – wiele jest przypadków wydłużenia się korekty horyzontalnej. Z punktu widzenia akademickiego, wymagane jest zatem pełne wykształcenie się trzech szczytów i osadzenie ramion formacji na linii szyi, której przerwanie potwierdzi sygnał. Na chwilę obecną DAX (Rysunek 1) jest „dopiero” w fazie rysowania prawego ramienia. Do linii szyi daleka jest droga. Rynek lubi jednak zaskakiwać. A skoro maj zbliża się wielkimi krokami, to elementy układanki zaczynają coraz bardziej pasować do siebie…

PN

DISCLAIMER

Wszystkie treści przedstawione i opisane powyżej stanowią osobistą opinię autora i nie są rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku. Opracowanie sporządzone zostało w oparciu o najlepszą wiedzę autorów, popartą informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł. Wszelkie oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyrażają opinie w dniu wydania materiału i mogą być zmienione przez autorów bez uprzedniego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które autor działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Autor nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Autor nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dystrybucja lub przedruk części lub całości opracowania możliwa jest za uprzednią pisemną zgodą autora.