Kluczowe wydarzenia z 2016 mogące rzutować na kolejny rok

Rok 2016 powoli przechodzi do lamusa zatem najwyższy czas, aby poczynić jego bilans. Wiele można wylać słów na temat tego, co się wydarzyło, jednakże kluczowe jest to, aby z mijającego okresu wyciągnąć te kwestie, które powinny rzutować na 2017.r. Do najważniejszych należałoby zaliczyć:

  1. Zakończenie hossy na rynku obligacji i pojawienie się wielkiego niedźwiedzia

1-bond

Lokalnie widać presję na wzrosty przez co rynki akcji otrzymałyby odwrotnie skorelowany sygnał, niemniej jednak miejsca do średnioterminowej przeceny wciąż jest sporo.2. Podejście pod psychologiczny pułap 20000 punktów przez DJIA.

2-djia

Jankeski indeks nie może uporać się z barierą 20k co w połączeniu z lokalną sytuacją ba Bondach stawia akcjonariuszy w niekorzystnym świetle. Na szczęście z elliottowskiego punktu widzenia akcyjne byki wciąż mają potencjał do aprecjacji.

3. Utworzenie długoterminowego trójkąta Russell2000

3-russell2000-future

Brak negatywnej dywergencji oraz sygnałów sprzedaży sprawia, że osiągnięcie oporu nie jest tożsame z końcem hossy. Wystarczy mocniejsze podbicie i trójkąt staje się predyktorem na 2017.r.

4. Aktywacja formacji oG&R na MSCI EM.

4-msci-em

Zwycięstwo Trumpa popsuło nastroje na Emerging Markets, jednakże poczyniona korekta nie naruszyła kluczowej popytowej struktury oG&R.

5. Wydostanie się ropy Brent nad pułap 55USD i aktywacja oG&R z predykcją > 100USD.

5-bren-oil

Po kilku miesiącach walki z silną strefą oporową udało się ropie brent wydostać na poziomy ostatni raz widziane w lipcu 2015.r. Dopóki wsparcia trzymają dopóty z podręcznikowego punktu widzenia na celowniku jest 100USD.

6. Wypełnienie struktury INOUT przez Copper future.

6-copper-future

Zaskoczenie? Nie – to tylko zwyczajna realizacja struktury INOUT a jedynie tempo aprecjacji okazało się zabójcze dla posiadaczy krótkich pozycji. Koniec lokalnej hossy? To byłoby zbyt proste…

7.Potrójny szczyt na EURPLN z pozytywną dywergencją WIGu.

7-eurpln-wig

W oczach zagranicznych inwestorów ponownie staliśmy się wyjątkowo atrakcyjnym rynkiem i jeśli WIG miałby otrzymać pretekst do wzrostów to właśnie EURPLN powinno okazać się właściwym źródłem optymizmu w 2017.r.

8. Wydostanie się górą z kilkuletniego trójkąta korekcyjnego w wykonaniu Indeksu Cenowego C_

8-indeks-cenowy

2003 bis? To byłoby zbyt piękne, jednakże wyjście górą z trójkąta, odbicie się Indeksu Cenowego od trendu oraz spokojna aprecjacja jak na razie nie pozwalają przemienić się w ursusa

9. Obrona dwudziestoletniego trendu wzrostowego, utrzymanie się w kanale oraz zbudowanie Gartley’a222 przez WIG20EUR.

9-wig20eur

Gwarancji zmiany trendu nie ma żadnej, jednakże harmoniczna struktura osadzona na dolnym ograniczeniu kanału sprawia, że grono pesymistów powinno stopnieć. Problem dla GPW pojawi się dopiero, gdy WIG20EUR wydostanie się dołem z kanału.

10. Marubozu byka, podwójne dno oraz trójka hossy na najważniejszym indeksie branżowym WIG_Banki.

10-wig_banki

Bez banków hossy się nie zrobi, a z bankami?

11. 2016 to rok, w którym rządziła dzienna dwusetka

11-ma200d

Tak prosty wskaźnik a tak rzetelny zatem po co się z nim spierać? WIG20 wrócił do układu, w jakim był ostatni raz w II połowie 2012.r.

KONKLUZJA? O Tym stopniowo na kolejnych wpisach.

HAPPY NEW YEAR 2017.