Ex-post i Ex-ante

W kwietniu odbył się kolejny cykl spotkań w ramach Tour de POK organizowany przez Dom Maklerski mBanku. Na trasie pojawiły się takie miasta jak Rzeszów, Kraków, Bielsko-Biała, Katowice, Łódź, Szczecin i Warszawa. Podczas jednogodzinnych wystąpień miałem możliwość zaprezentować tajniki „Rynków Finansowych w 3D” czyli de facto porozmawiać o ermanometrii.

Oprócz długiego wstępu, przygotowującego słuchaczy do przejścia z dwuwymiarowego na trójwymiarowy sposób postrzegania wykresów, zostały przedstawione wyniki badań nad WIGiem. Pokazano, że począwszy od 1994.r. a skończywszy na 2018.r., wszystkie kluczowe ekstrema wykazują powiązania ermanometryczne. Badania empiryczne dotyczyły jednak przeszłości i kończyły się na rozrysowaniu trójkątów wg ekstremów WIGu, jakie powstały po grudniu 2017.r.

Rysunek 1. WIG20 wykres dzienny świecowy. Źródło: Prezentacja Cena, czas i co jeszcze? Rynki finansowe w 3D.
Rysunek 2. WIG20 wykres dzienny świecowy. Źródło: Prezentacja Cena, czas i co jeszcze? Rynki finansowe w 3D.
Rysunek 3. WIG20 wykres dzienny świecowy. Źródło: Prezentacja Cena, czas i co jeszcze? Rynki finansowe w 3D.

Aby jednak umocnić ermanometryczne relacje pomiędzy przeszłością a przyszłością, pojawiły się także prognozy Ex-Ante oparte na najciekawszych, aczkolwiek nie koniecznie najbardziej właściwych, ekstremach widocznych na wykresie WIG czy też WIG20.  Predykcje te wyglądały tak:

Rysunek 4. WIG wykres dzienny świecowy. Źródło: Prezentacja Cena, czas i co jeszcze? Rynki finansowe w 3D.
Rysunek 5. WIG wykres dzienny świecowy. Źródło: Prezentacja Cena, czas i co jeszcze? Rynki finansowe w 3D.
Rysunek 6. WIG wykres dzienny świecowy. Źródło: Prezentacja Cena, czas i co jeszcze? Rynki finansowe w 3D.
Rysunek 7. WIG wykres dzienny świecowy. Źródło: Prezentacja Cena, czas i co jeszcze? Rynki finansowe w 3D.

Podjęta została także próba wyznaczenia, na podstawie najświeższych minimów i maksimów jakie tuż przed spotkaniem w Warszawie utworzył Warszawski Indeks Giełdowy szerokiego rynku, najbardziej aktualnej prognozy. Potencjalne okienka casowe wypadły min. w takich dniach jak 19 IV 2018.r., 8 V 2018.r. czy też 14 V 2018.r.

Rysunek 8. WIG wykres dzienny świecowy. Opracowanie własne na podstawie www.stooq.pl
Rysunek 9. WIG wykres dzienny świecowy. Opracowanie własne na podstawie www.stooq.pl
Rysunek 10. WIG wykres dzienny świecowy. Opracowanie własne na podstawie www.stooq.pl
Rysunek 11 WIG wykres dzienny świecowy. Opracowanie własne na podstawie www.stooq.pl

Dzisiaj, 16 V 2018.r. należałoby zweryfikować wiarygodność obliczeń, do których z jednej strony należałoby podejść ze sporym dystansem (bardzo krótkie okresy czasowe obejmujące kilkanaście czy też kilkadziesiąt dni), z drugiej zaś spojrzeć przychylnym, akademickim okiem. Wyniki poniżej:

Pozostały jeszcze do sprawdzenia dwa wskazania:

Rysunek 12. WIG wykres dzienny świecowy. Opracowanie własne na podstawie www.stooq.pl
Rysunek 13. WIG wykres dzienny świecowy. Opracowanie własne na podstawie www.stooq.pl

Gdyby powyższe predykcje okazały się także trafne, wówczas pojawiłoby się niebezpieczeństwo „istnienia” geometrycznego klucza, w ramach których porusza się rynek a biorąc pod uwagę, iż ermanometria jest częścią analizy technicznej będącej jednocześnie pochodną ekonomii czyli nauki społecznej, to raczej prawdopodobieństwo tego, że 27 V oraz 12 VI wypadną ekstrema, wysokie raczej nie jest. Na szczęście ermanometria jest podejściem czysto akademickim i należy patrzeć na nią z przymrużeniem oka, jednakże dotychczasowe badania empiryczne pokazują, że „coś jest na rzeczy” i WIG nie porusza się płasko lecz w 3D…