DISCLAIMER

Wszystkie treści przedstawione i opisane na stronie www.neidek.com stanowią osobistą opinię autora i nie są rekomendacją inwestycyjną ani informacją rekomendującą lub sugerującą strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku. Opracowanie sporządzone zostało w oparciu o najlepszą wiedzę autora, popartą informacjami z wiarygodnych rynkowych źródeł. Wszelkie oceny zawarte w niniejszym dokumencie wyrażają opinie w dniu wydania materiału i mogą być zmienione przez autora bez uprzedniego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej publikacji oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które autor działając w dobrej wierze, uważa za wiarygodne. Autor nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności ani trafności tych informacji. Autor nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszej publikacji, ani do informowania jej odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w niej kwestia lub zawarta w niej opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualne. Dystrybucja lub przedruk części lub całości opracowania możliwa jest za uprzednią pisemną zgodą autora.