WIG20USD – sygnał BUY z luką w tle

W grudniu pojawił się sygnał BUY by SowC. Bazując na teorii okazałości korpusów tygodniowych świeczek oraz mając na uwadze historyczne sygnały kupna jak i sprzedaży, z wykresu indesku dolarowego WIG20USD niedawno popłynął popytowy dla GPW sygnał. Czy okaże się on wiarygodny i na jak długo trwały, okaże się już w nadchodzącym roku, jednakże na chwilę obecną byki zaczęły rozpychać się po warszawskim parkiecie. Godzinowa dwusetka już w poniedziałek pokazała kierunek dla graczy giełdowych zaś dzisiejsza sesja zdaje się potwierdzać zamiary kupujących i gdyby nie jedna kwestia związana z teorią luk, outlook byłby mocno optymistyczny. 

Rysunek 1. WIG20USD wykres tygodniowy świecowy. Opracowanie własne na podstawie stooq.pl

Na powyższym wykresie widoczne są trzy momenty na GPW, kiedy to okazała tygodniowa świeczka jest negowana w kolejnym okresie. Sygnał bessy pojawił się na przełomie styczeń/luty 2018.r. i jak się okazało było to wiarygodne wskazanie dla rynku. W marcu 2019.r. podjęta została próba obrony rynku przed dalszą deprecjacją, jednakże po 6 tygodniach stabilizacji czerwień ponownie zalała GPW. W grudniu’19.r. doszło do wybicia sufitu czarnej świeczki z okazałym korpusem i po przekroczeniu 554.75 uaktywnił się sygnał BUY.  Jak pokazuje historia, kiedy podaż reprezentowana w postaci okzałych, czarnych świeczek spotyka się z silną odpowiedzią popytu, w wyniku czego dochodzi do wyłamania max. niedźwiedziej świecy, wówczas zradza się silna presja na kontynuację wzrostów ze zmianą trendu włącznie. 

Rysunek 2. WIG20USD wykres tygodniowy świecowy. Opracowanie własne na podstawie stooq.pl

Na przestrzeni ostatnich lat niewiele pojawiło się sytuacji obfitujących w sygnały BUY by SowC, dlatego też kończący się miesiąc przechodzi już teraz do historii jako okres, w którym to podaż została przełamana a biorąc pod uwagę, iż przed nami pojawia się nowy rok 2020.r., to zwolennicy grania długich pozycji otrzymali właśnie świąteczny prezent. Szkoda tylko, że zarówno WIG20 jak i WIG utworzyły dwie luki hossy, które stanowią magnes ściągający na południe rynek i jeżeli w ciągu najbliższych dni nie dojdzie do domknięcia okien, wówczas budowana od kilku dni wzrostowa fala, niestety lecz ma prawo okazać się jedynie częścią korekty a nie nowego impulsu hossy…